Oplatí sa vôbec opravovať?

Úvod ÚvodOplatí sa vôbec opravovať?

Televízne prijímače (TVP):

   Sami najlepšie vieme, ako nám prístroj slúžil než sa pokazil. Ak bol prístroj poruchový od samotného začiatku po kúpe (bol viackrát opravovaný, problémový), oprava stojí za zváženie a neodporučil by som ju (iba ak máte k prístroju citový vzťah - pamiatka, dar, atď. ). Ale ak nám prístroj slúžil niekoľko rokov bez porúch a k našej plnej spokojnosti, tak sa oprava s vysokou pravdepodobnosťou oplatí.

   Samozrejme dôležité však je, koľko by oprava daného prístroja stála. V jednoduchosti môžem povedať. Pokiaľ celková cena opravy nepresiahne polovicu sumy nového prístroja (rovnakej triedy), oprava sa oplatí (je rentabilná).

   To platí aj pre iné elektronické prístroje, nie len TVP.

 

   Uvediem príklad (ne)rentabilnosti opravy.

 

Obstarávacie ročné náklady pri rozhodnutí opraviť TVP:


   Cena TVP = 500 €. Bez problémov fungoval štyri roky. Ročné obstarávacie náklady prístroja  500 € ÷ 4 roky = 125 €.

   Oprava prístroja (napr. porucha spínaného zdroja) 90 €. Ďalšia funkčnosť prístroja tri roky. Ročné náklady po oprave 90 € ÷ 3 roky = 30 €.

   Spočítané spolu 500 € (nákup) + 90 € (oprava) = 590 €. Funkčnosť prístroja 4 roky (pred opravou) + 3 roky (po oprave) = 7 rokov.

   Celkové ročné obstarávacie náklady prístroja 590 € ÷ 7 rokov ≈ 85 €.Obstarávacie ročné náklady pri rozhodnutí kúpiť nový TVP:


   Cena TVP = 500 €. Bez problémov fungoval štyri roky. Ročné obstarávacie náklady prístroja  500 € ÷ 4 roky = 125 €.

   Porucha a likvidácia prístroja.

   Kúpa nového TVP = 500 €. Predpokladajme bezporuchovú funkčnosť 4 roky - tá je ale otázna, ako píšem inde (a nielen ja). Ročné obstarávacie náklady prístroja  500 € ÷ 4 roky = 125 €.

   Spočítané spolu 500 € (nákup) + 500 € (nákup nového) = 1000 €. Funkčnosť prístroja 4 roky (pred poruchou) + 4 roky (po kúpe nového) = 8 rokov.

   Celkové ročné obstarávacie náklady prístroja  1000€ ÷ 8 rokov = 125 €.

 

Zhrnutie:


   Ročné náklady prístroja ktorý sme dali opraviť ≈ 85 €/rok.

   Ročné náklady prístroja ktorý sme nahradili kúpou nového = 125 €/rok.

   Úspora ročných nákladov pri oprave prístroja = 40 €/rok. Úspora celkových nákladov = 410 € !! 


   Na tomto jednoduchom príklade vidíme, že opravovať sa stále oplatí (aj keď obchodníci a rôzni pseudo-ekonómovia nám tvrdia opak)!


   Snažil som sa uviesť čo najreálnejší príklad zo svojej praxe a nesnažil som sa preháňať. Samozrejme to netreba brať ako nejakú „mantru“ veď každý prístroj (aj porucha) je iný (á).

 

   Niekto môže namietať, že vo výpočte nezohľadňujem  technologické zostarnutie prístroja a spotrebu energie. K tomu len toľko.

   Nie každý si potrpí na rôzne tzv. super- ultra- hyper- turbo- mega novinky (závislosť na potrebe týchto noviniek môžem nazvať snobizmus- pozri slovník cudzích slov). Väčšinou  je to o spuste zbytočných funkcií, ktoré zopár krát vyskúšame, lebo ich tam máme, zaplatili sme si za ne a môžeme sa pochváliť susedovi. A po čase, zabudneme že ich máme a načo sú.

   Televízor väčšina ľudí používa na pozeranie televízneho programu a preto vo výpočte tieto tzv. „novinky“ neberiem do úvahy. Sú nepodstatné.

 

Technologické zostarnutie TVP podľa mňa napríklad je:


- zmena  formátu vysielania (analógové- digitálne MPEG2- MPEG4 ...)

- zmena vstupov (výstupov) signálu (AV- SCART- HDMI- USB...)

- zmena formátu obrazu (4:3- 16:9)

- zmena rozlišovacej schopnosti (SD- HD- Full HD- 4K ...)


   Tieto veci ktoré som vyššie vymenoval, sú podstatné. Ale tie predsa vedú majiteľa k výmene TVP ešte počas jeho bezproblémového chodu. Takže je dosť nelogické, to akokoľvek chcieť motať do výpočtu (ne)rentabilnosti opravy.

 

   Ďalší argument (hlavne obchodníka) je spotreba energie. Toto by bola téma na samostatnú kapitolu (časom asi bude).

   Takže v krátkosti.

   Znižovanie spotreby elektrickej energie je fajn, ale treba si všímať tento parameter v širšom kontexte. Pred cca 25 rokmi mali TVP spotrebu (príkon) od cca 40W (prenosné TVP) po 140W ( 100Hz, uhlopriečka 80cm). Boli to takzvané televízory technológie CRT (obrazovka- sklenená banka- elektrónka). Dnes už zastarané, nemoderné atď.

   Skúste si však porovnať spotrebu vášho dnešného, moderného TVP (plazma, LCD, LED) s tým starým. Možno s prekvapením zistíte, že váš terajší moderný TVP, má väčšiu spotrebu ako ten, ktorý ste mali pred 25 rokmi ( a že znižujeme spotrebu- ha, ha, ha). Môžete namietať, že máte ale väčší obraz a iné - to je síce pekné, ale hovoríme o spotrebe jedného kusa TVP v domácnosti. Týmto chcem len podčiarknuť, že najviac môže ovplyvniť spotrebu energie p o d s t a t n á zmena technológie prístroja a správanie majiteľa. Nie teda to, že TVP je nový!

 

A ešte malý príklad v číslach:

 

TVP v prevádzke 6h denne

cena el. energie za 1kWh - cca 0,15 € (rok 2017)

príkon starého TVP- 120W

uhlopriečka obrazu 102cm

 

0,12 kW x 6h x 365 dní x 0,15 € ≈ 39,4 €/ročne


 

príkon nového TVP- 85W

uhlopriečka obrazu 102cm

 

0,085kW x 6h x 365 dní x 0,15 € ≈ 27,9 €/ročne


   Rozdiel (a teda úspora) v cene spotreby elektrickej energie za rok je teda 11,5 €.


   Touto pomerne malou sumou ( v porovnaní s cenou ročných nákladov nového prístroja, alebo opravy) nechcem zbytočne komplikovať predchádzajúci výpočet (ne)rentabilnosti opravy. Ale obchodník bude veľmi rád používať tento argument, ako keby bol skoro ten najdôležitejší a mal najväčší vplyv na úsporu (ročné náklady).

  

   Treba si ešte uvedomiť, že za tak markantný rozdiel v spotrebe*, ktorú som v tomto príklade uviedol, je samozrejme zmena technológie TVP a to  p o d s t a t n á.

   Konkrétne, úspora zo 120W na 85W pri rovnakej uhlopriečke je možná a spôsobená zmenou technológie podsvietenia LCD panela s CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) trubíc, na LED diódy, ktoré majú vyššiu účinnosť. A nie preto, lebo TVP je nový. Nový, často krát, neznamená lepší.

   A preto rada na záver o spotrebe.

   Berte do úvahy spotrebu prístroja až vtedy, keď už ste rozhodnutý o kúpe nového.  Konkrétne príklady porúch TVP v záložkách "Fotogaléria opráv + komentár":

 - "TVP LCD"

 - "TVP PDP (plazma)"

 - "TVP CRT"-
keďže dnes je "in" spotreba energie a čím viac ľudí si začína všímať príkon pri kúpe nového TVP (a s prekvapením veľa krát zistia, že je vyššia ako u starého CRT TVP) (porovnanie 1ks TVP s 1ks TVP), tak niektorí výrobcovia začali udávať na typovom štítku nejaký "priemerný, štandardný, typický" atď.  (neviem ešte ako to nazvať) príkon. Do zátvorky uvedú maximálny.

   Spotrebiteľ nadobúda dojem, že zase novinkami vylepšili spotrebu TVP.

   Nie je to pravda!!! Je to len využitie možnosti operovať s aktuálnou hodnotou príkonu. Pretože príkon u TVP typu plazma, LCD, LED-LCD, O-LED, sa podstatne mení, so zmenou intenzity scény a nastavenia podsvietenia, kontrastu TVP (keď nastavíte v parametroch TVP podsvietenie a kontrast na 100%, tak vo svetlých scénach, TVP dosahuje maximálny príkon, ako udáva výrobca).

   Tento jav výrobca začal využívať a do "menu" TVP zakomponoval rôzne prednastavené "šetriace" módy ktoré vám zaručia tú "priemernú, štandardnú, typickú" a neviem akú spotrebu (príkon) udanú na výrobnom štítku.

 

   Má to ale jeden podstatný háčik (skôr hák).

   Keď všetky tieto "šetriace" módy necháte zapnuté, tak zistíte, že obraz je akýsi tmavý, neostrý, no skrátka nepozerateľný! Takže to všetko pekne povypínate, nastavíte si vyšší kontrast, podsvietenie a dostanete sa so spotrebou určite vyššie, ako sa vás snaží presvedčiť výrobca, na zadnom výrobnom štítku TVP. Je to podľa mňa zavádzanie spotrebiteľa veľmi nepresným a účelovým údajom.

   Podľa mňa, takýto pseudo údaj, do technickej špecifikácie, na výrobný štítok nepatrí!!

   To môže výrobca použiť tak akurát v reklame alebo v návode na obsluhu ako poučenie, poprípade ako poznámku.

   Dnešná benevolentnosť zodpovedných za dodržiavanie základných princípov technických noriem a údajov ktoré majú, alebo môžu byť uvedené na výrobku, je katastrofálna a trestuhodná!! Ale, čo sa čudujem. Veď len u áut udávaná spotreba, emisie atď....

   Jediná možnosť zistenia skutočného príkonu vášho TVP, je zmerať príkon meračom spotreby (príkonu), pri vašom nastavení parametrov obrazu. Meranie by sa muselo robiť samozrejme nejaký čas (aspoň 1 deň) a potom spriemerovať.


Ak si niekto myslí že si vymýšľam (a prečo by som to robil?), tak pozri napr.: 

http://www.dsl.sk/article.php?article=18871&title

 

 

 

Audio, video, Hi-Fi technika:

   Veľký vplyv na rozhodnutie či opravovať má aj kvalitatívna trieda (v jednoduchosti značka) prístroja.

   Ak máme značkový** prístroj strednej a vyššej triedy (napr. receiver, tuner, nf zosilňovač atď.), tak oprava takého zariadenia je skoro vždy rentabilná.

   Cena kvalitného nového prístroja tej istej alebo podobnej triedy, sa stabilne drží v rovnakých cenových reláciách, dlhé roky. Obchodnícke reči o zvyšovaní kvality a znižovaní ceny sú rozprávky pre naivných dospelých (veľmi jemne povedané). Technicky zmýšľajúci človek, nad týmito báchorkami kývne rukou a urobí si vlastný názor, poprípade mu ešte stúpne tlak - ako mne. Robil som vyše dvadsať rokov vo výrobe (strojárstvo, elektrotechnika), viem o čom píšem!

   Kvalitatívne a technické  parametre terajších výrobkov strednej triedy Hi-Fi techniky, skôr upadajú (viď. záložka „Na zamyslenie"). Takže je dosť častým javom, že starší výrobok (napr. receiver) má paradoxne lepšie vlastnosti, ako jeho nový moderný nasledovník. Samozrejme česť výnimkám, hlavne vyššej cenovej kategórie.

   Túto moju teóriu mám overenú rokmi praxe v obore opráv elektroniky.


   Pekne napísané inými:

 http://elvis.hyperlink.cz/p.htm

 http://www.cs-servisyelektroniky.com/view.php?cisloclanku=2011100001/

 http://www.cs-servisyelektroniky.com/view.php?cisloclanku=2011110001

    Konkrétne príklady porúch v záložkách "Fotogaléria opráv + komentár":

** -značkový, mám na mysli:

-  renomovanú značku prístroja, tzn. že značka má desiatky rokov dobrú povesť (pozor, povesť nezamieňať s reklamou).

- že značka (firma) neskrachovala, alebo nepredala svoje meno ako 80% značiek predávaných na našom trhu. Potom to je len „historicky významný“ nápis na samozrejme peknej škatuli, za neuveriteľne nízku (akciovú) cenu- typický dvojročný spotrebák (odpad - ale nový, pekný a lacný).


Drobná elektronika:


   Drobné (skôr veľmi lacné) veci spotrebnej elektroniky, ako napr.: sieťové adaptéry, kalkulačky, elektronické hodiny, svietidlá, hračky, slúchadlá (telefónne) atď. sa väčšinou opravovať neoplatí. Ich cena je v dnešnej dobe taká nízka, že oprava by vyšla určite drahšie, ako kúpa nového zariadenia.

   Ak ale vyslovene zákazník opravu chce, môžem ju po dohode previesť. Copyright 2017 - 2024 © Opravaelektroniky.sk