Repas starých prístrojov "retro".

Úvod ÚvodRepas starých prístrojov "retro".

    

   Ako už nadpis hovorí, repasujem aj staré (veľmi staré, elektrónkové) prístroje, ktorým už veľa elektrotechnikov nerozumie. Dnes s obľubou nazývané aj "retro".

    Všimnite si ten rozdiel, v názve činnosti, oprava - repas. Zámerne používam, pri starých prístrojoch, slovo repas. Lepšie vystihuje činnosť, ktorú musím na prístroji urobiť, aby som ho uviedol znovu do života*. Je to vlastne taká generálna oprava. Takže to trošku popíšem.

 

   Takýto starý prístroj (napr. rádio), je nielen elektronický výrobok, ale aj mechanická strojovňa (rôzne ladiace, prepínacie a natáčacie mechanizmy) a kus nábytku.


Rádio Tesla Populár 521A

                       Rádio Tesla 521A "Populár".


 

 

Vnútro rádia zo zadnej strany (Populár)

                         Vnútro rádia zo zadnej strany.Ladiaci mechanizmus (Populár)

                   Ladiaci mechanizmus.Prepínač voľby rozsahu (Populár)

                    Prepínač voľby rozsahu.
Rádio a televízny prijímač "Ametyst sektor" po repase v prevádzke

                                                   Televízna hudobná skriňa Tesla 4325A "Ametyst sektor" po repase v prevádzke.

 

 


Ladiace a natáčacie mechanizmy rádia "Ametyst sektor"

                                                    Ladiace a natáčacie mechanizmy rádia časti skrine "Ametyst sektor".
Prepínač volieb rozsahov rádia "Ametyst sektor"

    Prepínač volieb rozsahov rádia "Ametyst sektor".


   Keby som opravil len elektroniku, prístroj by aj tak nebol funkčný, lebo s poškodeným mechanizmom, nepôjde. Takže pri práci, sa treba venovať (rozumieť) aj inej činnosti ako elektronike. To si vyžaduje iný prístup, znalosti, skúsenosti, ale aj vybavenie dielne.

   Veľa krát chýbajú na zariadení rôzne veci, ktoré treba nahradiť. Tie, ale nie sú bežne dostupné. Takže ich treba buď pozháňať, pristúpiť k vyrobeniu novej veci alebo k prerobeniu (prispôsobeniu) časti prístroja, na dostupný prvok. To je veľmi náročné. Hlavne na čas!

      

  V starom prístroji, je vždy nutné premerať a následne vymeniť, skoro všetky kondenzátory! Zvitkové, papierové kondenzátory "Tesla" typu TC101-106 (zaliate asvaltom).


Kondenzátor zaliaty asvaltom (Tesla)TC151-157, TC160-165, TC171-175 (zastrieknuté do termoplastickej hmoty),


Kondenzátor typu TC171-3 MP- metalizovaný papier ( zastrieknuté do termoplastickej hmoty) typu, TC180-185 a iné. Je to nešťastný výrobok Tesly Jihlava, ktorý mal zvolenú nevhodnú hmotu obalu**. Časom praskala, čo spôsobuje že sa do dielektrika dostane vlhkosť (zo vzduchu) a kondenzátor začne mať silné zvody (začne sa správať ako rezistor)***.


   Pozor! Kondenzátory typu TC1.., nemusia byť viditeľne poškodené a napriek tomu, sú v cca 80% prípadov zlé (majú zvody a vysoký stratový činiteľ- tgδ).


Prasknutý kondenzátor typu TC1..

   Tak, tento kondenzátor netreba ani merať, ten to má na 100% už zasebou.   


   V zahraničných rádiách, napríklad zvitkové papierové kondenzátory uzatvorené tmelom.                                                             

                                                             

ERO kondik  ERO kondik  

                Nemecký výrobca kondedenzátorov ERO.

  

 


   Hliníkové elektrolytické kondenzátory, ktoré sú ešte dobré, treba preformovať****.

 

Flaska kondik                                              


   Elektrolytický kondenzátor výrobcu Tesla.


   Ak by ste starý prístroj, ktorý nebol používaný niekoľko rokov, v ktorom by sa kondenzátory neskontrolovali (nepremerali, nepreformovali, nevymenili), pripojili do elektrickej siete a zapli, tak v lepšom prípade, vám vyhodí istič, poistku, v horšom prípade prístroj aj zadymí (alebo sa ozve rana). Takýmto skúšaním, v ňom každopádne narobíte zbytočne veľa škody. Napríklad zničíte selénový usmerňovací mostík (PM28RA, B250C75 atď.) ak je v prístroji osadený. Aj ten potrebuje "naformovať".

 

   Takže moja rada. Ak nájdete staré elektrónkové rádio, televízor, zosilňovač, magnetofón, gramofón atď. na povale domu, po babke (dedkovi), n e z a p í n a j t e  ho do elektrickej siete!!!


   Ak plánujete elektrónkový prístroj bežne používať a chcete mať jeho dlhú životnosť (elektrónok), tak treba brať do úvahy dnešnú veľkosť sieťového napätia. Tá sa štandardne pohybuje v rozmedzí 230, až 243V. Lenže, elektrospotrebiče vyrábané do roku 1990, boli navrhované na napätie 220V.

   Keďže sa v nich, nepoužívali stabilizované zdroje ako dnes, tak tieto prístroje, sú permanentne preťažované. Najviac trpia elektrónky. U nich 15% zvýšenie napätí na jej svorkách (hlavne žeravenie), môže zapríčiniť skrátenie životnosti aj o polovicu, udávanú výrobcom.

   Keď zoberieme do úvahy fakt, že 99% elektrónok používaných v rádiách (popr. TV), sa už nevyrábajú***** dobrých 40 rokov (to znamená, aj ak kúpite elektrónku ako novú, bola vyrobená min. pred 40 rokmi), tak je otázka jej životnosti, dosť dôležitá.

  Preto je žiaduce v prístroji urobiť určité opatrenia - zmeny (správne nastaviť pracovný režim elektrónok), ktoré čiastočne alebo úplne, eliminujú tento nepriaznivý jav.

   Opatrenia sa dajú robiť rôznymi spôsobmi.

   Jeden z najjednoduchších je, ak má prístroj od výroby, osadený transformátor s voličom napájacieho napätia. Ak je tam voľba 240V, tak je vyhrané. Stačí ho prestaviť z 220V, na 240V a je to. Ale ak volič chýba, musí sa pristúpiť k rôznym úpravám v zapojení alebo namontovaním ďalšieho transformátora, ktorý zabezpečí zníženie napätia.

  Všetky spôsoby tu podrobne popisovať nebudem. Bolo by to zdĺhavé a nepresné. Každý prístroj, vyžaduje totiž individuálny prístup.


   

 

   Čo sa týka repasu povrchu skrinky, tak tam sú moje možnosti veľmi obmedzené. Oprava elektroniky a stolárska dielňa, to dohromady nejde. Dokážem opraviť len menšie škrabance a poškodenia.

   Ak je skrinka poškodená a chcete ju zrepasovať, tak túto prácu radšej zverte inému odborníkovi.

   Pozor! Skrinku môže stolár (nie je stolár ako stolár, práca s drevom a dyhou je úplne iná ako s laminovanou drevotrieskou), opravovať len bez elektrickej výstroje! Čiže všetko z vnútra, musí byť odmontované. A to by mal byť aj prvý krok repasu, ak chcete skrinku takto profesionálne spraviť.

 

  

   Ak sa teda rozhodnete, že by ste prístroj chceli sprevádzkovať, tak ho nafoťte, hlavne zadnú stranu (jeho typ vždy býva na zadnej stene). A pošlite e-mailom (jednotlivé fotky poprosím do veľkosti 500kB !). Do e-mailu ešte napíšte, čo by ste chceli na ňom využívať (čo od neho očakávate). Ja si prístroj vyhľadám v dokumentácii a po preštudovaní, vám navrhnem možnosti rozsahu****** repasu.

   Týmto postupom predídete sklamaniu a zbytočnému vozeniu prístroja z a do opravovne.

     Na postupe čo všetko, ako, za aký čas a koľko, sa musíme dohodnúť najskôr cez e-mail! To nie je v mojich silách, povedať niekomu cenu a čas repasu po telefóne, keď som prístroj ani nevidel.

   Musím však vopred každého majiteľa, takéhoto zariadenia upozorniť, že cena (a čas) repasu býva vyššia, ako oprava dnešného bežného elektrospotrebiča.

   Ak sa dohodneme, že sa na prístroj pozriem, tak ho doneste v nálezovom stave, ku mne do dielne (utrite povrch od prachu).

 

 

 

 

 

 

  

 

*- Upozorňujem, že prístroje celkovo (dizajn) nerenovujem! Čiže, neodíde odo mňa, ako keby vyšiel nový z výroby! Bolo by to časovo tak náročné, že by nezostával čas na nič iné a cena pre zákazníka, by bola neúnosne veľká.

 

 

  

**- Ak si niekto myslí, že takýto nepodarený výrobok mali len "tesláci", tak je vo veľkom omyle. Mal som tu česť repasovať aj zahraničné výrobky, kde boli osadené kondenzátory podobného typu, iného výrobcu (zaliate takou alebo podobnou hmotou) a tiež boli popraskané. Ako som už písal, chyba bola spôsobená nevhodnou technológiou (zalievacou hmotou a impregnantom), ktorá sa v tej dobe vyvinula a začala sa postupne používať aj u iných výrobcov. Tesla mala veľkú smolu v tom, že v tej dobe zmeniť technológiu výroby, bol dosť zložitý proces (plánované hospodárstvo, päťročnice atď.). Takže ich výroba, za tie roky, nachrlila milióny kusov. A čo, vyhodíš to? Alebo vyberieš si nejaký iný? V tej dobe? No určite! Ešte v katalógu elektronických súčiastok z roku 1988, boli tieto kondenzátory uvádzané ako produkt Tesly, len tam bola poznámka- Nepoužívať do nových konštrukcií! Toľko ich bolo.

     A mimochodom, naozaj boli až také katastrofálne? Vydržali v zariadeniach pracovať 10, 20, dokonca 50 rokov!!! Dnes je to lepšie?

     Čisto teoreticky si predstavme, že by tieto tzv. "hovňásky" (ich farba bola hnedá - preto si u technikov vyslúžili takýto pseudonym) kondenzátory, v Tesle nikdy nevyrobili a neosadzovali do prístrojov. Tak tie prístroje by sme museli asi rozsekať sekerou, aby už konečne prestali fungovať!?!?! Koľko že to funguje dnešný, moderný prístroj?? 2, 3, 5 rokov? No to je teda naozaj kvalita!

    Ku "hovňáskom" asi toľko.


 

 

***- Po výmene, každého kondenzátora v ladenom alebo väzobnom obvode (čo je cca 30% kondenzátorov v rádií), treba previesť kompletné nastavenie (naladenie) vstupných vysokofrekvenčných, medzifrekvenčných, oscilačných, detekčných, synchronizačných, nízkofrekvenčných atď. obvodov. To je nutné urobiť u každého rádioprijímača (aj TV), po určitom čase (cca 10-20 rokov). Tým sa dosiahnu parametre (citlivosť, selektivita, atď.), ako keby vyšiel s výrobného podniku. Toto nastavovanie, treba robiť podľa presných postupov a za pomoci špeciálnych prístrojov a pomôcok (napr. vf generátor s modulovaným kmitočtom, nf, vf milivoltmeter, osciloskop, čítač atď.).

   V žiadnom prípade neodporúčam, do prístroja zasahovať, nebodaj s niečím krútiť, "štelovať" a snažiť sa nastavovať, bez znalostí a skúseností v tomto obore. To platí vlastne pre všetky obory. Prístroj na 99,9% ešte viac rozladíme alebo aj poškodíme!!! 

****- Formovanie, hliníkového elektrolytického kondenzátora (elko), je proces, ktorý sa robí vo výrobnom závode, pri jeho výrobe. Ak sa však elko, nejaký čas nepoužíva (nepripojí sa naň nominálne napätie), dva a viac rokov, tak sa odformováva. Je to vlastnosť každého elko. Elko na vyššie napätia (čo je prípad elektrónkových zariadení), preto po dobe nepoužívania, treba opätovne preformovať. Inak by s veľkou pravdepodobnosťou poškodil napájaciu časť prístroja alebo dokonca sám seba. Preformovanie sa robí tak, že sa postupne zvyšuje napätie na jeho svorkách, na nominálnu hodnotu napätia kondenzátora, pričom prúd tečúci do elko, by nemal prekročiť cca 10- 15mA.
***** Dnes sa bežne vyrábajú len tzv. nízkofrekvenčné (nf) predzosilňovacie a koncové elektrónky. Tie sa výhradne používajú v zosilňovacích aparatúrach, určených pre hudobníkov alebo do tzv. "High-End" audio techniky. V rádio (a TV) - prijímačoch, sa prevažne používali, ako nf koncové stupne, tzv. "združené elektrónky" (trióda+ pentóda v jednej banke). A vysokofrekvenčné (vf), napr. hexoda, heptoda, oktoda, nonoda, atď. a ich kombinácie s duodiódami, triódami a podobne.  Tie ale dnes nikto nevyrába ( a pre koho? a vf elektrónky by podľa mňa dnešný výrobcovia, už ani nedokázali- nevedeli vyrobiť). Takýchto elektrónok, sa zatiaľ nájde ešte dosť ( u zberateľov), ale pri niektorých typoch, sa začína prejavovať rast cien. Hold, staré "retro" rádiá začínajú ísť do módy a elektrónky sa míňajú.
 

****** - Niektoré prístroje, totiž už nemôžu ani slúžiť svojmu účelu, ako napr. gramofón na tzv. šelakové platne. Na ňom, už dnešnú platňu neprehráte a naopak, šelakovú neprehráte na dnešnom gramofóne (rôzna rýchlosť otáčok platne, iný uhol drážky pre ihlu).

 

   Pri rádiách "Tesla", vyrobených do roku 1958, ešte nebol rozsah VKV, takže po repase, by vám fungovali len pásma KV,SV,DV. Na nich, v dnešnej dobe, už nevysielajú žiadne naše rozhlasové stanice a príjem na týchto pásmach, je v dnešnej modernej dobe skoro nemožný, kvôli rušeniu.

   Vyriešiť sa to dá, namontovaním kompletnej vstupnej jednotky VKV, s mf zosilňovačom a samostatným ladením.

 

   Pri rádiách "Tesla", ktoré už mali rozsah VKV (po roku 1958), nestačí rádio len z repasovať. Na nich, bola norma VKV typu OIRT 66-73MHz a dnes už tam nevysiela, žiadna rozhlasová stanica (vysielanie na VKV OIRT sa postupne ukončovalo v rokoch 1990-96 a rádiá so starou normou, hoci nepokazené, ostali len šumieť).

   Vyriešiť sa to dá, namontovaním VKV konvertora CCIR - OIRT, ktorý zabezpečí prevod celého pásma a umožní príjem aktuálnych VKV staníc na prijímači. Zároveň zvýši vstupnú citlivosť VKV rozsahu rádia.

   {Prelaďovanie vstupných VKV jednotiek elektrónkových rádií neodporúčam. Jednak je to veľmi komplikovaná vec (ladiaci prvok cievka - premenlivá indukčnosť), nepokryje sa šírkou celé dnešné pásmo VKV a nedosiahne sa citlivosť, ako s použitím konvertora}.


   Pri elektrónkových TVP, je to ešte komplikovanejšie. Tie mali osadený len 12-násť kanálový volič a OMF+ZMF (obrazová+zvuková medzifrekvencia) spracovávala zvuk na medzinosnom kmitočte 6,5Mhz (zvuková norma CCIR D/K). Samozrejme, vstupný signál treba analógový, ktorý sa dnes už nevysiela (v mestských káblových rozvodoch do roku 2022).

   Takže, keď takýto TVP bude 100% funkčný, tak na ňom aj tak nič nechytíte, bude len zrnieť a šumieť.

   

   Pre tých, ktorí tomu trochu rozumejú: Nepomôže ani anténny modulátor z videoprehrávača. Ten sa dá preladiť od 21 - 60 kanál - potrebujeme ale 1-12 kanál. A navyše, má medzinosnú zvuku 5.5Mhz (zvuková norma CCIR B/G) - potrebujeme ale 6,5MHz.

   

   Ak teda, aj napriek týmto komplikáciám, chceme na takomto televízore pozerať tv program, tak sa musí k nemu pridať TV modulátor, s výstupným kanálom v rozpätí 1-12k a zvukovou normou CCIR D/K. Ďalej prijímač digitálneho vysielania (DVB-T prijímač, satelitný prijímač ...) alebo iný zdroj signálu (DVD, video ...). Je to dosť komplikovaný a časovo (tým aj finančne) veľmi náročný proces, ktorý podľa mňa, vzhľadom na (ne)kvalitu obrazu (čiernobiely, málo kontrastný - stará obrazovka), nemá ani význam.

   Pozri na fotku vyššie "Ametyst sektor" po repase v prevádzke. (Pre nezasvätených do historických prístrojov- na svoj vek, vyrobené v roku 1963, je to solídny obraz - bez regenerácie obrazovky).

    


 

 

Copyright 2017 - 2024 © Opravaelektroniky.sk