Obchodné podmienky opráv

Úvod Obchodné podmienkyObchodné podmienky opráv

Záruka.


   Na opravené zariadenia poskytujem 3 mesačnú záručnú dobu.

   Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia prístroja z opravy a predlžuje sa vždy o dobu, po ktorú bol prístroj opakovane v záručnej oprave. 

   Prístroj je po oprave vždy prekontrolovaný a preskúšaný. 
   Záruka sa vzťahuje na prácu a materiál v rozsahu uvedenom na zákazkovom liste. Nevzťahuje sa na prípadné iné chyby ktoré neboli predmetom opravy alebo sa vyskytli neskôr a neboli účtované.
   Záruka zaniká uplynutím záručnej doby, ďalej v prípade cudzieho zásahu do prístroja (porušením plomby), poškodením prístroja vplyvom živelnej udalosti, poruchou v rozvodnej sieti a pod. 
   Záruka sa vzťahuje len na mnou prevedené opravy.


Dodacie doby.

 

   Individuálne , cca 1-2 týždne (záleží či je náhradný diel skladom). Poprípade podľa predchádzajúcej osobnej, alebo telefonickej konzultácií. 

Poplatok za uskladnenie.


   Je účtovaný v prípade, pokiaľ si zákazník nevyzdvihne svoj prístroj z opravy v dohodnutom termíne, alebo po následnom telefonickom/e-mailovom upovedomení do 30-tich dní. Skladné účtujem vo výške 1 € za každý deň. 
   Po šiestich mesiacoch skladovania mám právo v zmysle občianskeho zákonníka prístroj zlikvidovať, alebo predať za cenu opravy, bez nároku zákazníka na akékoľvek finančné odškodnenie.


Prečítajte si aj "Úvod - Ako opravujem".

Copyright 2017 - 2023 © Opravaelektroniky.sk