Pohľad do vnútra, na niektoré opravované zariadenia.

Úvod Fotogaléria opráv + komentár.

  Na stránke sa neustále pracuje!!

Fotogaléria a komentáre sa postupne rozširujú.


  V tejto záložke si môžete pozrieť zopár vecí, ktoré mi prešli rukami a prečítať niekoľko mojich osobných názorov, postrehov.UPOZORNENIE!!!


Táto fotogaléria neslúži ako návod na samoopravy el. prístrojov pre rôznych všeumelcov! Laik alebo neskúsený elektrotechnik, prístroj na 99% dorazí! Už bude neopraviteľný! A navyše, hrozí úraz elektrickým prúdom!!!  V prístroji zostáva životu nebezpečné napätie aj niekoľko desiatok minút, po odpojení od elektrickej siete!
  "Ak niečo funguje, neznamená to, že správne."

Copyright 2017 - 2023 © Opravaelektroniky.sk