Ako opravujem

Úvod ÚvodAko opravujem

Pred príjmom zariadenia do opravy, sa zákazník oboznámi s minimálnou cenou za opravu, v záložke "cenník". V prevádzke, na výveske.


Príjem prístroja.


   Pri prijímaní prístroja do opravy, mi musí zákazník čo najpresnejšie popísať jeho chybu. Ako sa prejavuje, ako sa stala, ako často sa vyskytuje, za aký čas sa prejaví, s čím súvisí jej výskyt (teplota, vychladnutie, vypnutie od siete, búrka, atď.).

   Veľa krát nedostatočné, alebo úplne chýbajúce informácie (nebodaj vymýšľanie si) od zákazníka, čo s prístrojom vlastne je, vedú k tomu, že musím po chybe pátrať. To zvyšuje nároky na čas a samozrejme aj cenu opravy.

    

Testovanie.

 

   Pri realizovaní samotnej opravy, najskôr otestujem (ak je to možné uskutočniť) výskyt závady, udávaný zákazníkom.


Odprašenie.


   Potom prevediem rozobratie a vyčistenie prístroja od prachu.

   Tým sa zlepší odvod prebytočného tepla z elektroniky, čo má dobrý vplyv na predĺženie životnosti a zvýšenie protipožiarnej bezpečnosti prístroja.


Prach na DPS spínaný zdroj.

               Prach v prístroji.

 
Diagnostika.

 

   Nasleduje zisťovanie, čo je príčinou poruchy (vidíme len dôsledok). Toto je prevažne najdlhšia a najnáročnejšia časť opravy.

   Po nájdení príčiny chyby zhodnotím, či sa dá oprava previesť napríklad:

- opravou samotného modulu, lokalizovanie vadnej súčias-tky- tok a ich výmeny (pomerne lacnejšia oprava).

- alebo je nutné objednať celý nový modul (väčšinou drahšia oprava).

   Až v tejto chvíli, viem stanoviť cenu za opravu.

   Ak zistím predchádzajúci, neodborný * zásah do prístroja, cena za opravu sa zvyšuje alebo môžem opravu úplne odmietnuť!Oznámenie ceny.


   Zákazníka informujem o cene, za celkovú opravu prístroja (telefonicky, e-mailom).


   Ak je cena opravy vysoká, nerentabilná**, tak sa zariadenie neopravuje (alebo sa zdá vysoká zákazníkovy), tak sa zariadenie neopravuje. Zákazník platí len cenu za diagnostiku. Zákazník si prístroj zoberie v pôvodnom stave (teda ten prach mu tam nevrátim).

   Vzhľadom na tento fakt, sami uznáte, že nemám dôvod cenu nejako zbytočne navyšovať. Skôr sa snažím cenu stlačiť dole, aby sa oprava ešte zákazníkovi oplatila. To je možné práve tým, že moduly prevažne opravujem a zbytočne nevymieňam.

   

 Uvediem príklad:


  TVP LCD LG - nejde zapnúť, nesvieti ani kontrolka na prednom paneli.

Prevedená diagnostika. Zistená chyba - vadný spínaný zdroj.  


 

 TVP LG pohľad zo zadnej vnútornej strany.     

                          Pohľad do vnútra TVP.

 

 

  

DPS spínaného zdroja TVP LG.   

Doska plošného spoja (DPS)

spínaného zdroja, kombinovaný s

invertorom (zdrojom) pre podsvietenie

TVP LG.

 

    Prvá varianta opravy:

   Oprava prevedená výmenou celého modulu (DPS) spínaného zdroja. Cena opravy - 110 € (s toho modul na objednávku - 78€).

 

   Druhá varianta opravy:

   Oprava prevedená lokalizovaním vady na module, výmenou chybných súčiastok, pretestovaním súčiastok podliehajúcim opotrebovaniu (elektrolitycké kondenzátory ďalej len elko, premerané na tg δ  RLCG mostom pri 100Hz a 1kHz), následnou výmenou nevyhovujúcich. Prezretím modulu na vylúčenie tzv. studených spojov - prepájkovanie a zakonzervovanie spojov. Cena opravy - 60€ (s toho súčiastky - 12€).


   Na tomto príklade je dobré vidieť, ako druhá varianta príde cenovo pre zákazníka výhodnejšia a zdanlivo, že aj pre mňa.

   Vysvetlím prečo zdanlivo pre mňa.

   Opraviť TVP podľa prvej varianty mi bude trvať cca 1,5 hodiny. Podľa druhej cca 3 hod (vždy je to náročnejšia varianta).

  Keď to až veľmi zjednoduším, tak v prvom prípade zarobím 32 €, a v druhom 48 €. Keď to prerátame ale na hodinu, tak v prvom prípade je to 21,33 €/hod.*** a v druhom 16 €/hod.***. Takže pre mňa je výhodnejšia prvá varianta. No tak a prečo to teda neurobím podľa prvej varianty? Veď je to dokonca jednoduchšie. Pretože pri cene druhej varianty je väčšia pravdepodobnosť, že si prístroj dáte opraviť.

   Pozn.

   V niektorých prípadoch sa modul opraviť nedá. Hlavne riadiace moduly TVP tzv. "main board" a pod. Tieto moduly sú skôr počítače a ich oprava je nerentabilná (časové hľadisko) a veľa krát nemožná (chýbajúca dokumentácia, softvér atď). Treba si uvedomiť, že v dnešnej dobe, je technická podpora od výrobcov spotrebnej elektroniky, na bode mrazu (žiadna)!!DPS "main board" TVP LG.

            Riadiaca DPS TVP "main board".

  

  Naspäť k oprave.


Oprava prístroja.


   Ak sa zákazník naopak rozhodne dať prístroj opraviť, tak tým ešte navyše získava ďalšie zhodnotenie prístroja.

   Opravu sa snažím previesť tak, aby sa už neopakovala. Osadia sa overené a kvalitné súčiastky, často krát, elektricky naddimenzované (pri výmene modulu to neplatí).

   Súčasťou opravy je aj prekontrolovanie ostatných častí (prístupných pri oprave) prístroja, ktoré priamo nesúvisia s poruchou. Pri tejto kontrole tak isto kontrolujem súčiastky, najčastejšie spôsobujúce chyby (elektrolytické kondenzátory, studené spoje, atď.). Tým sa vlastne predĺži čas (prípadne úplne odstráni), k potencionálne najbližšie možnej ďalšej poruche, inej časti prístroja ****. Je to vlastne taká celková kontrola prístroja, pri ktorej sa nájdu a odstránia chyby, ktoré nebolo možné spozorovať, keď prístroj pred opravou ešte nefungoval *****.

   Napríklad: chrastenie potenciometrov, brum vo zvuku a pod. Pozor! Na túto činnosť sa nevzťahuje záruka, pokiaľ sa nezaráta do ceny opravy (dodatočné navýšenie nad stanovenú cenu)!

   

    Ak by som pri prehliadke, skúške správnej činnosti, narazil na nejaký vážny problém, ktorý by mohol v blízkej budúcnosti spôsobiť ďalšiu poruchu prístroja, tak sa na ďalšom postupe so zákazníkom dohodnem.Výstupný test funkčnosti.   


   Po každej oprave nasleduje minimálne 10h (niekedy aj 48h) test prístroja. Nechám ho v prevádzke, pokiaľ to vo svojej podstate prístroj dovoľuje.

   Tým sa snažím čo najviac vylúčiť iné ďalšie chyby. Tieto môžu nastať hlavne ak bol prístroj dlhšiu dobu nepoužívaný.Prebratie (odskúšanie) prístroja.


   Zákazníkovi prístroj predvediem (pokiaľ to dovoľuje). Vysvetlím mu príčinu poruchy (keď treba tak aj polopatisticky). 

 

 

   Aj napriek testu funkčnosti, sa nedá úplne vylúčiť, že vám prístroj dovezený domov správne alebo vôbec nepôjde. Ak sa vám takáto nemilá vec náhodou stane, nehaňte prosím hneď moju prácu. Privezte prístroj naspäť a ja zistím čo spôsobilo poruchu. Verte, že sa to dá zistiť.

   Hlavnou príčinou takejto poruchy býva, že ho počas svojej životnosti skoro vôbec nepresúvate a zrazu dva krát za sebou, ho preveziete do a z opravy. Otrasy, ktoré vzniknú počas presunu, sa dajú prirovnať k testu mechanickej odolnosti prístroja.

   Necitlivým prevozom zariadenia do opravy si majiteľ často krát prístroj dokáže ešte viac poškodiť ako bol (napr. na TVP praskne zobrazovací panel). Prevoz žiadnemu prístroju neprospieva. Snažte sa preto použiť čo najviac originálneho obalového materiálu, ktorým prístroj ochránite. A na záver.


   Dnes veľmi rozšírené, zjednávanie cien (hlavne medzi mladými), vôbec neakceptujem. Nie som žiaden predajca (presúvač tovaru z bodu A do bodu B) ale technik.

   Pre vykonávanie svojej práce (a dúfam že po prečítaní môjho príspevku vidíte, že je jej prevedenej na oprave dosť) sa potrebujem neustále vzdelávať (zháňať tech. dokumentáciu, čítať odbornú literatúru, absolvovať školenia a pod.). Používať rôzne špeciálne meracie, testovacie a iné rôznorodé prístroje. A to všetko niečo stojí, nikto mi to zadarmo nedá.

   Preto, cenu ktorú stanovým, tak je pevná, nemám z čoho spúšťať******. Náročnosť tejto práce sa určite nedá zrovnať s obchodom (bez urážky).

   V obchode treba skôr skúšať trpezlivosť zákazníka a mať viac šťastia, drzosti, kontaktov, pekných rečí atď. A netreba mať skoro žiadne technické vybavenie (bez toho by som sa ďaleko pri oprave nedostal).

   Môj zákazník, by mal mať už vopred ujasnené, koľko je ochotný zaplatiť za opravu svojho prístroja a nemal by sa so mnou snažiť zjednávať. Predídeme obaja trápnostiam.

   Ďakujem za pochopenie. 

 

 

 

 

 

* - To je ako keby sa kriminalistovy prehnalo cez miesto činu stádo svíň a on mal potom na ňom hľadať dôkazy pre vyšetrovanie.** - Cena za opravu je rentabilná ak nepresiahne polovicu ceny, parametrami podobného nového prístroja.

 


*** Prosím všetkých, ktorých teraz napadne zobrať do ruky kalkulačku a prepočítavať, porovnávať svoj, alebo druhého plat na hodinu, tak to nerobte. Toto je príklad na vysvetlenie. A aby to bolo čo najzrozumiteľnejšie, tak je to veľmi zjednodušené a teda pre každý prípad iné. Keby to takto bolo v realite, tak tomu by som mohol povedať - hotová prechádzka ružovým sadom - a mohol by opravovať každý.**** - Elektrolytický hliníkový kondenzátor, ktorý býva v cca 50% dnešných elektronických výrobkov príčinou poruchy, sa dá premerať. Vybratím z dosky plošných spojov a premeraním jeho parametrov, hlavne tg δ (stratový činiteľ) pri 100Hz a 1kHz (bežný merací prístroj tento parameter nemeria a okom to vôbec nepoznať), sa dá odhaliť, že už dlho slúžiť nebude. Jeho následnou výmenou, sa predíde ďaleko vážnejšej (drahšej) poruche. Tým sa životnosť prístroja nielen predĺži, ale k prípadnej poruche už vôbec nemusí dôjsť. To preto, lebo osadzujem značkové, overené kondenzátory, a viem kde, aký a ako osadiť. Výrobcovia dnešných moderných prístrojov, túto súčiastku využívajú, ako to, už veľakrát v iných článkoch spomínané a ťažko dokázateľné, "kurvítko".*****Stáva sa, že po oprave poruchy ktorú som diagnostikoval a nacenil, sa ukáže ďalšia nová porucha. To sa stáva v prípadoch, keď je prístroj dovezený do opravy ako úplne nefunkčný a chyba je v napájacom zdroji. Vtedy musím postupovať tak, že najskôr nacením opravu napájacieho zdroja. V tej chvíli ale nemôžem na 100% vedieť, či sa po oprave a nabehnutí zdroja, neukáže chyba ešte v inej časti prístroja.

   Snažím sa takýmto prekvapeniam predchádzať rôznymi metódami skúšok a testov, ale niekedy to nestačí (problematické napríklad pri TV typu plazma). V každom prípade sa snažím so zákazníkom, túto pre oboch nemilú situáciu riešiť a na ďalšom postupe sa spolu dohodnúť.****** - Predstavme si napríklad situáciu, že sme u kaderníka, ktorý nám upravil účes (ostrihal nás). Po dokončení svojej práce (kaderníka) nám oznámi cenu, ktorú máme zaplatiť za ostrihanie (tú vieme s cenníka - ja vám ju oznamujem dopredu telefonicky, e-mailom). K odvedenej práci kaderníka, nemáte žiadne výhrady. A vy by ste namiesto zaplatenia, začali diskutovať o výške platby, že sa vám to zdá veľa, či sa nedá niečo spustiť a podobne.

   No neviem si dosť dobre predstaviť reakcie. Ale hlavne by som chcel vidieť reakciu kaderníka a poprípade tie pohľady čakajúcich zákazníkov.

   Poznámka.

   Možno sa táto opísaná situácia a správanie niekomu zdá ako vcelku normálna. Mne, teda nie!!

Copyright 2017 - 2024 © Opravaelektroniky.sk